جهت دانلود سخنرانی سی و هفتمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز شنبه مورخ ۲۸/دی ماه/۱۳۹۸ با موضوع «هم اندیشی خیریه ها در خصوص روش های موثر جمع آوری کمک های مردمی»، با سخنرانی جناب آقای دکتر مهدی طغیانی؛ عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان{اینجا} کلیک نمایید.