جهت دانلود سخنرانی بیست و ششمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ ۱۲/شهریورماه/۱۳۹۷ با موضوع «جایگاه موسسات خیریه در مناسبات اجتماعی در بریتانیا»، با سخنرانی جناب آقای مجید تفرشی(تاریخ نگار و پژوهشگر مسائل معاصر اروپا) {اینجا} کلیک نمایید.