مطالب توسط محمد صفاری

,

گزارش نشست چالش‌های نیکوکاری در ایران امروز در دومین همایش ملی خیرماندگار

نشست چالش‌های نیکوکاری در ایران امروز با حضور دکتر محمد صالح طیب‌نیا؛ عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان و رییس مرکز پژوهشی آلاء،‌ رضا معممی مقدم؛ مدیر کل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور،‌ رضا درمان؛ مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی،‌ فیروزه صابر؛ مدیر عامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه،‌ محمدعلی […]