کتاب «به توان ایران»

    پژوهشگران علاقمند به حوزه مطالعات نوین وقف و امور خیر می توانند جهت تهیه این کتاب با شماره 09130894587 و 37934122-031 (جناب آقای صفاری) تماس حاصل نمایند…

کتاب «راهنمای مدیریت خیریه»

    پژوهشگران علاقمند به حوزه مطالعات نوین وقف و امور خیر می توانند جهت تهیه این کتاب با شماره 09130894587 و 37934122-031 (جناب آقای صفاری) تماس حاصل نمایند…

کتاب «سفیران مهربانی»

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه راهبری آلاء، کتاب «سفیران مهربانی» با موضوع مدیریت داوطلبان در سازمان‌های مردم نهاد به همت بنیاد خیریه راهبری آلاء تو مشارکت مرکز پژوهشی آلاء تالیف وبه چاپ رسید. کتاب «سفیران مهربانی» …

کتاب «خیریه در جوامع اسلامی»

به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء؛ کتاب«خیریه در جوامع اسلامی» با ترجمه دکتر فاطمه سلجوقیان و ویراستاری علمی دکتر محمد صالح طیب نیا و دکتر سید حسین سیدی منتشر گردید. کتاب «خیریه در جوامع اسلامی» یکی از هزاران پژوهش تاریخی…