از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید

شماره های تماس: ۳۷۹۳۲۶۸۹-۰۳۱ و ۳۷۹۳۴۱۲۲-۰۳۱ و ۰۹۱۳۰۸۹۴۵۸۷
آدرس: اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه، مرکز پژوهشی آلاء.